Profil leczniczy Polanicy

Uzdrowisko w Polanicy-Zdroju specjalizuje się w leczeniu schorzeń narządu ruchu, gastrologii oraz kardiologii. Ciekawą propozycję zabiegów wykonywanych w Polanicy-Zdroju stanowią kąpiele mineralne, kąpiele suche CO2, kąpiele solankowe, okłady borowinowe, krioterapia oraz zabiegi z wykorzystaniem minerałów z Morza Martwego. Godne polecenia są także seanse relaksacyjne i odprężające na „Słonecznej Plaży”.

Profile lecznicze:

  1. CHOROBY ORTOPEDYCZNO – URAZOWE

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: stany po urazach kończyn, kręgosłupa lub miednicy; stany po oparzeniach termicznych lub chemicznych albo odmrożeniach z towarzyszącymi przykurczami i ograniczeniem ruchów; stany po amputacjach kończyn po zaprotezowaniu; stany po operacjach alloplastycznych stawów biodrowych lub stawów kolanowych oraz po operacjach dysku; stany po operacjach kości lub stawów; stany po operacjach wad wrodzonych; wrodzone wady rozwojowe ze zniekształceniami układu mięśniowo-szkieletowego i ograniczeniem sprawności; wady postawy ograniczające sprawność, następstwa urazów lub chorób stawów lub aparatu więzadłowego; stany po urazach tkanek miękkich mięśni, więzadeł lub torebek stawowych; pourazowa martwica kości.

  1. CHOROBY REUMATOLOGICZNE

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: reumatoidalne zapalenie stawów; artropatie towarzyszące łuszczycy lub chorobom jelit; przewlekłe zapalenie stawów – postać wielostawowa albo skąpostawowa; choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych lub małych; układowe choroby tkanki łącznej w okresie remisji; zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; zespół Reitera; choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa; stany po operacji z przyczyn reumatycznych; choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, chondrokalcynoza i inne); polimialgia reumatyczna ze współistniejącymi zmianami zwyrodnieniowymi; fibromialgia lub inne choroby tkanek miękkich.

  1. CHOROBY KARDIOLOGICZNE I NADCIŚNIENIE

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: nadciśnienie tętnicze; stany po przebytym zawale serca; przewlekła choroba niedokrwienna serca; niewydolność serca; następstwa zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia lub osierdzia; kardiomiopatie; zmiany zwyrodnieniowe i pozapalne mięśnia sercowego; stany po operacji zastawek serca; wady serca; stany po operacjach wad zastawkowych serca.

  1. CHOROBY GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

W ramach profilu (dot. uzdrowiskowego leczenia dzieci) leczone są następujące schorzenia: stany porażenne (niedowłady) nerwów krtaniowych; stany po operacjach: w szczególności strun głosowych, kieszonek krtaniowych oraz nagłośni; stany po całkowitym albo częściowym usunięciu krtani z powodu zmian nowotworowych łagodnych; przewlekłe zapalenie błony śluzowej, jamy nosowej lub gardła o charakterze zanikowym; przewlekłe zapalenie zatok przynosowych; stany po operacjach w zakresie górnych dróg oddechowych lub zatok przynosowych; przewlekłe choroby migdałków podniebiennych lub migdałka gardłowego; przewlekłe zapalenie krtani lub tchawicy.

  1. CHOROBY UKŁADU TRAWIENIA

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: stany po przebytym ostrym wirusowym zapaleniu wątroby; stany po resekcji żołądka z powodu choroby wrzodowej; choroba Leśniowskiego-Crohna o lekkim przebiegu; wrzodziejące zapalenie jelita grubego o lekkim przebiegu; marskość wątroby w okresie wydolności (bez encefalopatii wątrobowej, wodobrzusza, żółtaczki, żylaków przełyku); przewlekłe choroby przełyku (rozstrzeń, uchyłek, kurcz wpustu); choroba wrzodowa żołądka; choroba wrzodowa dwunastnicy; przewlekłe zapalenie wątroby w okresie wydolności wątroby; przewlekłe zapalenie trzustki; choroba refluksowa – I, II albo III stopień; dyspepsja niewrzodowa; zaburzenia czynnościowe żołądka, jelit lub pęcherzyka żółciowego.

[www.uzdrowiska-pgu.pl/63,uzdrowisko_polanica_profile_lecznicze]